trang chủ tin tức xe Tư vấn ô tô Trình Quốc hội xem xét việc: Người dân có thể tham gia đấu giá biển số xe của tất cả tỉnh thành

Trình Quốc hội xem xét việc: Người dân có thể tham gia đấu giá biển số xe của tất cả tỉnh thành

Theo Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long, số tiền thu được từ đấu giá biển số xe ô tô sẽ nộp toàn bộ vào ngân sách trung ương. Mọi công dân Việt Nam đều có thể tham gia đấu giá biển số xe của địa phương khác.

xe mới về